मुख्यमन्त्रीको गुनासो ः ‘सञ्चारमाध्यमबाट सहयोग भएन’