जूनकीरी

टीकाराम उदासी

कुनै दिन
उनीहरू पनि थिए जूनकीरी

DG Mobile Dang
र, बल्थे अँध्यारोमा हामीजस्तै

हेर्दा हेर्दै निशाचर बने उनीहरू
र, हामी बन्यौ जूनकीरी

अहिले हामीहरू
विश्वासको नीलो आकाश
र, आस्थाको इन्द्रेनी सपना बोकेर
कुनै अनन्त समुद्रजस्तै
फैलिरहेछौ चारैतिर

समय प्रश्न बनेको छ अहिले
र, सोधिरहेछ हामीलाई कि
कुनै दिन
हामीहरू पनि उनीहरूजस्तै
बदलिन्छौ निशाचरमा
वा, सधैं सधैं
उडिरहन्छौ अँँध्यारोमा अहिलेजस्तै
बनेर उज्यालो जूनकीरी ?