हराएको शिला (भौडी ढुङ्गा) भेटीयो

शिवु खनाल
देउखुरी (रिहार) साउन १४ । बगार बाबा धार्मिक स्थल रिहार मन्दिरको परिसर भित्रबाट हराएको शिला (भौडी ढुङ्गा) फोला परेको छ । बगार बाबा धार्मिक स्थल रिहार मन्दिरको परिसर भित्रबाट हराएको शिला (भौडी ढुङ्गा) दुई हप्ता अगाडि देखि मन्दिर परिसरमा रहेको छ ।

DG Mobile Dang

तटबन्ध निर्माणको क्रममा रिहार स्थित मैनेखोलाबाट ढुङ्गा निकाल्ने क्रममा हराएको शिला (भौडी ढुङ्गा) जस्तै देखिने शिला फेला पारेको स्थानियहरुले बताएका छन् ।

बगार बाबा धार्मिक स्थल क्षेत्रमा दुई हप्ता देखि शिला रहेको छ । हराएको शिला (भौडी ढुङ्गा) जस्तै देखिने अर्को शिला स्थानियहरुको सहयोगमा मन्दिरमा ल्याइएको हो । हराएको शिला (भौडी ढुङ्गा) जस्तै देखिने अर्को शिला मन्दिर परिसरमा राख्दा मन्दिरको शोभा बढ्दै गएको छ ।